Wembethe Ubukhosi Lyrics by Joyous Celebration

Do well subscribe to our channel. Thank you!

You want to follow along with the gospel song Wembethe Ubukhosi. Here is a complete Wembethe Ubukhosi Lyrics by Joyous Celebration

Wembethe Ubukhosi Lyrics by Joyous Celebration

Siyakukhothamela Jehova wemikhosi
Ngob′ akekh’ onjengawe uyabusa
Sifune kuwo wonke amagumbi omhlaba
Asimbonanga onje ngawe
Siyakubhengeza ezizweni zonke

Siyakukhothamela Jehova wemikhosi
Ngob′ akekh’ onjengawe uyabusa
Iziphoso nezilandu zethu zabalelwa kuwe
Siyakukhothamela Jehova wemikhosi

Ungonanga wena kodwa wathumeka
Ona amanxeba akho Yesu Kristu
Asihlangula
Wabon’ icebo limbi ngomntu ukuba asinde
Futhi aphile naphakade

Siyayibulela leyo nceba yakho
Simile namhlanje sithi “Bayede” kuwe
Siyakukhothamela
Wembeth′ ubukhosi, ubhinqe amandla
Njengengubo
Hallelujah uyingcwele

 

Related Gospel Lyrics

What do you think about the song Lyrics Joyous Celebration – Wembethe Ubukhosi Lyrics Let’s hear your opinion in the comment below

READ ALSO:  Onise Iyanu Lyrics by Nathaniel Bassey